Århus Kajak Samvirke


Formål.
ÅKS er et forum for samarbejde på tværs af Århusianske kano- og
kajakklubber til gavn for kano- og kajaksportsaktiviteter i Aarhus.

ÅKS blev oprindeligt stiftet i 1975 af MKC, HEI, Skjold og Viking. I 2010 blev foreningen genetableret i den nuværende form. I 2017 blev Kano- og kajakklubben GoPaddle og Solbjerg Søsport optaget i ÅKS.

ÅKS administrerer kajakmateriel på Brabrand Rostadion. Der ligger et antal fællesÅKS-kajakker og -udstyr, som må bruges af alle klubmedlemmer. ÅKS administrerer også Kajakhotel Åbrinken.
Desuden organiserer ÅKS en række stævner: Havneræs på Brabrandsøen i starten af April, Paddle Battle Cup (sommer) og Aarhusmesterskaberne i kortbane og maraton (efterår).
Læs mere om ÅKS her.