Færdsel på søen


For brug af søen henvises der altid til det gældende vandløbs regulativ for Brabrand sø. Her beskriver afsnit 9.3 Bestemmelse om sejlads m.v. muligheden for brug af søen.