Færdsel på Baneanlægget


For brug af søen henvises der altid til det gældende vandløbs regulativ
for Brabrand sø. Her beskriver afsnit 9.3 Bestemmelse om sejlads m.v. muligheden for brug af søen.

Færdsel på banen i vinterhalvåret

– Ved roning på ro banen skal du holde god afstand til de midterste vinterbøjer (wire 4), der adskiller øst- og vestgående både, således du ikke krydser midterlinjen mellem disse 2 roretninger.
– Vinterbøjer på den midterste wirer 4 skal altid passeres til styrbord, uanset hvordan wiren ligger.
– Ved roning på banen er du som styrmand ansvarlig for at holde udkig, for at undgå sammenstød og uheld.
– Der vendes ved de gule bøjer der ligger 100 m efter start da der ligger forskelligt grej ifm. robanen lige øst for start.
Vinterbøjerne ligger på slappe wirer, hvorfor bøjerne ikke ligger på en lige linje, og vil flytte sig ift. f.eks vindretning.
Du kan ikke kun styre og navigere retning ud fra at kigge bagud, og sigte efterbøjer bagud for dig på banen. Du skal også orientere dig fremad i roretningen.
Yderligere skal der gøres opmærksom på, der kan færdes andre udefrakommende på banerne, som ikke kender til Brugerudvalgets interne trafikregler på robanen, hvorfor der også er behov for at holde udkig fremad i roretningen, undervejs på ro banen!